Biodata

~ Nama : Mohammad Afendy Noor Khan

~ No.Matrik : DPT070002

~ Kolej : Island College of Technology

~ Kursus : Diploma Teknologi Maklumat (kawalselia UUM)

~ Semester : Semester 2 (Tahun akhir)

~ Subjek : Keusahawanan IT (TD313)

~ Alamat : Bayan Baru,Pulau Pinang

~ Tel.Bimbit : 017-4801230

~ Email : badgb89@yahoo.com.my

Sunday, March 28, 2010

Minggu 10:Nyatakan serta terangkan EMPAT (4) komponen analisa SWOT secara terperinci.

Apa itu SWOT analisis
Apa yang dikatakan sebagai SWOT analisis? Apa kegunaan SWOT analisis?

Hari ini saya ingin membincangkan mengenai topik SWOT analisis. Mungkin ramai tidak menyedari bahawa SWOT analisis adalah merupakan salah satu tool utama dalam menentukan pasaran, hala tuju perniagaan, mengenai diri anda dan sebagainya.

SWOT analisis ada singkatan kepada ayat Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

SWOT analisis digunakan untuk menilai dan mengenalpasti, apakah kekuatan yang ada, kelemahan, peluang dan juga halangan (ancaman) dalam menganalisis pasaran, peluang perniagaan dan juga pengurusan perniagaan. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan dan menilai kemampuan diri.

Objektif pembentukan SWOT ini adalah bertujuan, untuk menilai faktor luaran dan dalaman yang dapat membantu pembentukan atau mempengaruhi sesuatu kejayaan. Strengths dan Weaknesses adalah merupakan faktor dari dalaman manakala Opportunities dan juga Threats adalah faktor dari luaran

Dalam menceburi bidang perniagaan penilaian terhadap diri perlu dititik beratkan , begitu juaga dalam menganalisis pasaran. Apakah kekuatan yang kita anda untuk menceburi bidang perniagaan? cukup kah pengalamanan kita, ilmu dan juga jaringan rakan perniagaan anda, seperti pembekal dan pembeli. Dalam menganalisis pasaran pula, apakah kekuatan produk anda? kenapa orang harus beli produk anda. Semua faktor yang mempengaruhi “kekuatan” perlu di analisis bagi memastikan segala perancangan berjalan dengan lancar.

Begitu juga dalam menganalisi kelemahan diri. Kelemahan apakah yang boleh menyebabkan kita kadang-kadang mudah berputus asa, dan tidak mampu menguruskan perniagaan. Apakah punca kepada faktor yang membawa kepada kelemahan ini. Dalam konsep pemasaran pula, kita perlu menilai apakah kekurangan dalam produk. Jangan sesekali meletakkan kita 100% perfect. Analisis memainkan peranan penting dalam menentukan sejauh mana kita mampu pergi dalam dunia perniagaan serba moden ini.

Faktor luaran seperti, peluang dan ancaman (halangan) perlu dianalisa dan dinilai. Peluang yang ada tidak semestinya satu idea yang baik tanpa kita melihat kepada faktor dalaman itu sendiri. Seorang usahawan adalah bijak merebut peluang. Tetapi dalam konsep SWOT analisis, beberapa perkara perlu diambil kira sebelum merebut peluang tersebut. Segala tindakan perlu dianalisis dan dikaji, bagi memastikan peluang yang datang itu, adalah peluang yang terbaik.

Analisa ancaman pula lebih kearah, menilai apakah halangan yang bakal ditempuhi kelak. Dalam SWOT analisis, THREATS, lebih kearah pengurusan risiko. Secara tidak langsung kita dapat menentukan jalan yang terbaik bagi mengatasi sesuatu masalah atau halangan yang timbul. Dengan adanya analisis ini, sesuatu perancangan dapat berjalan dengan lancar.

CONTOH: HARLEY DAVIDSON

STRENGTHS
•Kesetiaan pelangan
•Jenama terkenal
•Hubungan yang baik dengan dealers

WEAKNESSES
•Keluaran produk yang kurang (tidak kerap)
•Berhadapan dengan masalah kualiti.
•Kilang hanya berada di US, tidak Berjaya tembus ke negara luar. Seakan2 budaya US

OPPORTUNITIES
•Pasaran antarabangsa (china dan india terbaru)
•Pembeli generasi Muda (mula berminat)

THREATS
•Pembeli Harley Davidson golongan tua, market slow
•Perubahan teknologi memaksa Harley company meningkatkan kos.
•Design lama dan sama, sesuai utnuk golongan tua.

Saturday, March 27, 2010

Minggu 9 :

Cari maklumat dan berikan perbezaan bagi istilah yang berikut:

Strategi Kaizen dan strategi Inovasi.
Terdapat dua pendekatan meningkatkan produktiviti:

1. Pendekatan secara perlahan (Gradualist) - Kaizen
2. Pendekatan secara mendadak (Great-leap) - Inovasi

 • Kaizen bermakna Peningkatan berterusan sama ada dalam kehidupan seseorang, di rumah dan di tempat kerja.

 • Apabila dilaksanakan di tempat kerja, Kaizen bermakna peningkatan berterusan yang melibatkan semua orang.

 • Budaya Jepun cenderung kepada pendekatan secara perlahan (kaizen), dan Barat pula cenderung kepada pendekatan secara cepat(Inovasi).

 • Kaizen melibatkan penyertaan pekerja dalam kawalan/zon sendiri dibawah pengawalan penyelia dan pengurus. Ia lebih murah dari pelaburan modal (inovasi).

 • Penyertaan dan komitmen setiap pekerja menyumbang kepada penjimatan kos pengeluaran dan meningkatkan kecekapan proses.
 FOKUS                                   KAIZEN                                         INOVASI
Kesan                                 Jangka Panjang                                  Jangka Pendek
Langkah                               Langkah kecil                                    Langkah besar
Jangka                   Masa Berterusan & meningkat                           Berperingkat
Perubahan                           Perlahan dan kekal                      Cepat dan mudah luput
Pendekatan                          Usaha kumpulan                          Ideas & usaha individu
Penglibatan                               Setiap orang                                  Terpilih sahaja
Mode                            Pengekalan & Peningkatan                        Skrap dan bina
Pengetahuan                      Pengetahuan mudah                      Break-through teknologi
Keperluan                            Pelaburan sedikit                               Pelaburan Besar
Orientasi                                     Orang                                             Teknologi
Penilaian                             Proses dan usaha                                Hasil keuntungan

Strategi perniagaan Sun Zi dan Ziangqi.

Usahawan Machiavelli dan usahawan Beriman.

Machiavellianism (usahawan machiavelli)
Diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli yang berpendapat usahawan yang memiliki “High-Mach” akan bersikap pragmatik, mengekalkan jarak emosi dan yakin tujuan boleh menghalalkan cara. Kesan daripada keyakinan sedemikian menyebabkan mereka bersedia mempergunakan orang lain atau menggunakan pelbagai cara demi untuk mencapai matlamat peribadi.


CIRI CIRI UTAMA USAHAWAN BERIMAN
 • BERIMAN SERTA MEMENTINGKAN IBADAH.
 • SENTIASA MELANDASKAN ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A KERANA ALLAH S.W.T.
 • BHIHANIKA USAHA EKA MATLAMAT.
 • BERORIENTASIKAN KEBERKATAN. MENITIKBERATKAN MUTU DALAM ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A.
 • KESUNGGUHAN DAN ILTIZAM DALAM ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A.
 • SENTIASA BERUSAHA KE ARAH PENCAPAIAN YANG TERBAIK.
 • AMANAH.
 • SENTIASA BERDO’A.
 • BERTAWAKKAL.
 • SABAR.
 • QANA’AH DAN HIMMAH.
 • DERMAWAN.
 • BERDISPLIN DAN BERSISTEMATIS.
 • SANGGUP BERKORBAN DI JALAN ALLAH.
****************************************************
Saringan sejarah Rasulullah dan sahabat dalam perniagaan.
Nota :
Amal : kerja-kerja yang berkaitan dengan spiritual.
Kasab : perniagaan, pertanian dan sebagainya.
Sun’a : pembuatan (manufacturing). Qana’ah : berpada dengan keupayaan yang ada.
Himmah : tidak menyalahkan orang lain.
Iltizam : konsisten.
Bhihanika : berbagai.
Eka : satu.

Monday, March 22, 2010

Minggu 8 : Cari maklumat berkenaan fungsi badan-badan keusahawanan IT yang berikut

Soalan : Cari maklumat berkenaan fungsi badan-badan keusahawanan IT yang berikut:

National IT Agenda(NITA)

Agenda IT Nasional (Nita), yang dilancarkan pada bulan Disember 1996 oleh Majlis IT Nasional (NITC), memberikan asas dan rangka kerja untuk pemanfaatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menukar Malaysia menjadi negara maju dalam cetakan kita sendiri konsisten dengan Visi 2020.

Ia diketuai oleh Perdana Menteri, NITC terdiri daripada ahli daripada masyarakat, swasta dan sektor kepentingan masyarakat dan berfungsi sebagai sebuah think tank yang menyarankan kerajaan tentang strategi ICT. MIMOS Berhad, sebagai Sekretariat kepada NITC, membantu dan menyokong kegiatan Lembaga, termasuk pengembangan dan realisasi Nita.
Visi NISA adalah untuk memanfaatkan ICT untuk menukar seluruh masyarakat Malaysia menjadi masyarakat maklumat, lalu kepada masyarakat pengetahuan dan akhirnya ke nilai-nilai masyarakat berasaskan pengetahuan. Dengan tema "Mengubah Ripples kepada Gelombang Pasang Surut", NITA memfokuskan pada pengembangan masyarakat, infrastruktur dan aplikasi untuk mencipta nilai, untuk memberikan keadilan dan akses kepada semua orang Malaysia, dan untuk mengubah masyarakat kita secara kualitatif menjadi nilai pengetahuan berasaskan masyarakat oleh tahun 2020.
Sikap "riak" yang difokuskan merupakan inisiatif oleh kerajaan untuk mencipta persekitaran yang diperlukan dan memberdayakan masyarakat, sehingga mereka akan membawa tentang perubahan gelombang pasang surut yang diperlukan untuk mencapai visi Nita. Multimedia Super Corridor (MSC), yang paling awal inisiatif strategik daripada NITC, adalah suatu "riak".
Mengakui keperluan untuk melibatkan semua orang Malaysia melalui muat Nita, besar lain "riak" yang diprakarsai oleh NITC adalah Demonstrator Application Grant Scheme (DAGS) yang mendorong Malaysia untuk menyertai dan memanfaatkan peluang-peluang yang disediakan oleh ICT. MIMOS Berhad, sebagai Sekretariat, mengelola dan menguruskan DAGS.
Sebagai tambahan Nita aspek realisasi, yang telah merumuskan NITC Agenda Strategik NITC - malaysia strategi untuk penghijrahan ke E-Dunia milenium baru. Melibatkan strategi transformasi yang teratur daripada struktur pemerintahan saat ini yang lebih aktif partisipatif yang melibatkan tripartit perkongsian antara masyarakat, swasta dan masyarakat-kepentingan sektor. Agenda Strategik menyoroti keperluan untuk mengatasi lima bidang penting bagi penghijrahan ke E-Dunia, iaitu E-Community, E-Public Services, E-Learning, E-Ekonomi dan E-kerajaan.
NITC mempromosikan idea bahawa pengetahuan dan maklumat akan menjadi aset yang paling berharga dalam ekonomi milenium baru. Untuk Malaysia untuk menjadi kompetitif, kita harus merangkul ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi) dan mencipta syarikat-syarikat Malaysia kelas Perkataan yang boleh bersaing secara global tepi dengan harga, high, penghantaran dan kos. Nita memegang kunci untuk memperkukuh bangsa dan memungkinkan munculnya jenis baru ini pengusaha. Nita merupakan asas bagi kejayaan di malaysia maklumat umur dan seterusnya.

RAKYAT - INFRASTUKTUR - APLIKASI
Rangka TI Nasional (NITF) adalah strategik dan sinergis Gabungan beberapa komponen kunci, bekerja bersama-sama. Rangka kerja ini terbaik dilihat sebagai sebuah segitiga yang saling berhubungan yang terdiri daripada tiga unsur utama, iaitu, People, Infostructure dan Aplikasi.
Utama pentingnya faktor manusia dalam perubahan persekitaran yang baik tercermin dari penempatan "orang" elemen di puncak segitiga (Lihat gambarajah di atas). Segitiga itu sendiri mencerminkan tiga isu-isu kunci seputar segitiga, ini menjadi: akses dan ekuiti, mencipta nilai dan transformasi kualitatif.
Prinsip bahawa semua warga negara memerlukan akses kepada maklumat melalui cara yang adil telah diakui dengan betul. Infostructure unsur yang terlihat dalam hal infrastruktur keras dan lunak. Infrastruktur yang keras melibatkan perkakasan komputer dan komponen-komponen telekomunikasi yang relevan. Infrastruktur yang lembut di sisi lain meliputi database, rangkaian, hukum, dan peraturan.
Unsur ketiga aplikasi berkisar tentang pembangunan kandungan yang diperlukan oleh semua pemain di bidang ICT. Penekanan utama di sini adalah cas tempatan dan budaya keserasian. Pembinaan yang sesuai dan berkesan kos aplikasi akan penting dalam memastikan bahawa Malaysia mampu mengekalkan kedudukan bersaing di pasaran pada tahun-tahun yang akan datang. Masing-masing dari tiga unsur dalam NITF mempunyai strategi sendiri, yang semuanya bekerja menuju tercapainya pengetahuan masyarakat.

( Disunting dari http://www.nitc.org.my/index.cfm?&menuid=49 )

Malaysia Venture Capital Management Berhad(MAVCAP)

MAVCAP was incorporated in 2001 by the Malaysian Government and is the nation’s largest venture capital (VC) firm which focuses on investments in the local information, communications and technology sector (ICT).
MAVCAP was established to realize the Government’s vision to develop the VC industry and encourage entrepreneurship in the technology sector. In order to deliver on the mandate given, the Company on its part has made the following its mission:

 • serve as an ideal training ground to groom venture capitalists,

 • empower entrepreneurs to create wealth and

 • generate attractive returns for its investments.
Wholly owned by the Minister of Finance Incorporated, the Company was allocated RM970 million under it's management
The firm provides an alternative source of high-risk financing for start-ups, seed capital and early stage ventures in the ICT sector and high-growth industries.
The Company commonly invests for a period of 5 – 8 years in seed, start-ups and early stage companies, during which it holds a Board position and drives key management decisions. Initial investments of RM1 million – RM3 million are complemented with Mezzanine allocations valued at RM5 million – RM10 million to fund companies through to the pre-IPO stage.
In later stage investments, MAVCAP typically invests between 3 - 5 years.
MAVCAP is the most active investor in the ICT and high tech industry, through its direct and seed ventures and has invested in close to 90 companies. Its core focus is:

 • 70% direct investments in Malaysian incorporated companies.

 • 30% investments in foreign companies with business interests in Malaysia.
To date MAVCAP has seen the listing of six portfolio companies in exchanges in Malaysia, Singapore and the United Kingdom.
Since 2001, the Company has funded more than 258 entrepreneurs and created more than 1,200 jobs in the high tech sector in Malaysia.
As of December 31, 2007, MAVCAP through its investee companies has produced more than 100 high tech products and services that have penetrated markets in China, Vietnam, Philippines, Indonesia and the United States.
 (Dipetik dari laman web rasmi MAVCAP)

Malaysia Exchange of Securities Application Grant Scheme (DAGS)
 
Bagi merealisasikan matlamat NITA, Skim Geran Aplikasi Penunjuk Cara (DAGS) telah diperkenalkan pada tahun 1998. DAGS bertujuan mempromosikan penggunaan ICT dan multimedia untuk pembangunan sosioekonomi melalui pembangunan komuniti yang disokong oleh rangkaian elektronik. Dalam tempoh Rancangan, sebanyak 37 projek komuniti telah dilaksanakan yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48 juta. E-Thalassaemia, NutriWeb, CyberCare dan Masjid sebagai Pusat Kejiranan adalah contoh sebahagian projek DAGS.


----------------------------------------------------------------------------
Maklumat Tambahan


---------------------------------------------------------------------------

Thursday, March 11, 2010

Minggu 7 : Jenis Perniagaan

Terdapat TIGA (3) jenis perniagaan yang lazimnya terdapat di Malaysia iaitu Perniagaan Tunggal, Perkongsian dan Syarikat.
Terangkan setiap jenis perniagaan tersebut dan nyatakan kebaikan serta keburukan bagi setiap jenis perniagaan berkenaan.
Perniagaan Tunggal
Ciri-Ciri
 • Mudah ditubuhkan
 • Dimiliki dan diuruskan oleh seorang individu sahaja
 • Pemilik mempunyai liabiliti tidak terhad (menanggung semua kerugian)
 • Pemilik mempunyai hak atas semua asset dan keuntungan
Kebaikan
 • Mudah ditubuhkan
 • Untung dimiliki sendiri
 • Keputusan hak milik sendiri
 • Fleksibel
 • Bebas dari sebarang kawalan
 • Tidak dikenakan cukaikorporat
 • Senang dibubarkan
Keburukan
 • Pemilik tanggung segalahutang
 • Tiada kesinambungan perniagaan bila pemilik berhenti berniaga/mati
 • Sukar mendapat bantuan modal
 • Sukar mendapat pinjaman
 • Pengalaman/idea terhad
Perkongsian
Ciri-Ciri
 • Mudah ditubuhkan
 • Dimiliki oleh lebih dari seorang individu
 • Keuntungan dan Kerugian dibahagikan mengikut perjanjian perkongsian
 • Modal dikumpulkan dan dikongsi bersama oleh semua rakan kongsi
Kebaikan
 • Mudah ditubuhkan
 • Untung dimiliki bersama
 • Mendapat lebih modal dan sokongan rakan kongsi
 • Fleksibel
 • Bebas dari sebarang kawalan
 • Tidak dikenakan cukai korporat
Keburukan
 • Hutang ditanggung semua rakan kongsi (perjanjian)
 • Tiada kesinambungan perniagaan bila salah seorang pemilik berhenti berniaga/mati
 • Perlukan kata sepakat untuk membuat sesuatu perubahan dalam perniagaan
 • Tindakan seorang boleh menjejaskan perniagaan
 • Sukar melupuskan saham rakan kongsi
Syarikat Berhad (Sendirian, Sendirian Berhad Dan Berhad)
Ditubuhkan dibawah undang-undang Syarikat yang mempunyai hak dibawahnya untuk menjalankan aktiviti perniagaan, memiliki atau menjual harta, meminjam wang, mengambil dan diambil tindakan oleh mahkamah dan membuat perjanjian dengan senarang entiti.

Syarikat Berhad adalah perniagaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 dan terbahagi kepada 3 bentuk :
 1. SendirianSendirian Berhad (Sdn. Bhd.)
 2. Berhad (Bhd.)Syarikat Sendirian Berhad dan Berhad adalah terhad dengan saham.
SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD (SDN. BHD.)
 • Dikawal dibawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan entiti yang sah terpisah daripada pemilik.Dimiliki oleh 2 -50 orang pemegang saham.
 • Pemilik Syarikat mempunyai liabiliti terhad.
 • Pemilik/pemegang saham syarikat menyumbangkan modalSyarikat dianggota lembaga Pengarah sekurang-kurang 2 orang untuk mengetahuai dasar dan matlamat Syarikat.
 • Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham Syarikat berhak untuk mengawal Syarikat tersebut.
 • Saham Syarikat boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan di pasaran di pasaran terbuka.Penjualan mesti dengan persetujuan pemegang saham yang lain.
 • Tidak disenaraikan di BSKL.
 • Jangka hayat perniagaan adalah panjang.
 • Boleh dikenali dengan mudah, ada perkataan Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) pada akhir nama Syarikat. Contoh : Rasa Sayang Sdn. Bhd.
Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja dan satu-satu masa.

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu, Mempunyai namanya sendiri, Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah, Mempunyai alamat yang tertentu, Mempunyai aset atas namanya sendiri, Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual seccession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Kelebihan:
 • Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja.
 • Kontuniti atau Syarikat terjamin – iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham.
 • Kemudahan untuk mendapat modal.
 • Kemudahan dari segi penukaran hakmilik.
 • Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan.
 • Potensi untuk perkembangan luas.
 • Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan.
Kekurangan:
 • Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat.
 • Cukai Pendapatan yang tinggi.
 • Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham.
SYARIKAT AWAM BERHAD (BHD)
Ciri-ciri Syarikat Awam Berhad adalah agak sama dengan ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. Perbezaannya adalah dari segi pemilikan perniagaan. Tiada hadnya bagi mereka yang ingin bagi Syarikat jenis ini. Menurut peruntukkan undang-undang, dihujung setiap nama Syarikat Awam Berhad mesti ditulis nama "Berhad". Pemegang saham bebas menjual dan membeli saham dipasaran saham tanpa memerlukan persetujuan dari sesiapa. Pekara-pekara lain seperti penubuhan, pendaftaraan syarikat, agihan keuntungan dan jangka hayat adalah sama seperti Syarikat Sendirian Berhad.

Syarikat Awam Berhad juga adalah di bawah takluk Akta Syarikat 1965, dan mempunyai sifat-sifat yang sama. Sesebuah Syarikat Sendirian Berhad yang telah berjaya dan ingin menambahkan ahli-ahlinya iaitu lebih daripada 50 orang hendaklah mengubah bentuknya daripada syarikat sendirian berhad kepada syarikat (Awam) Berhad (Public Ltd. Company) Bilangan ahli Syarikat Berhad ini tidak terhad tetapi hendaklah sekurang-kurang tujuh orang.

Penjualan Saham

Syarikat Berhad boleh memepelawa orang ramai membeli sahamnya. Tetapi sebelum berbuat demikian, satu panduan rancangan (prospectus) hendaklah disiapkan dan diluluskan oleh Pendaftar Syarikat dan disiarkan diakhbar-akhbar tempatan untuk menerangkan kepada orang ramai kedudukan sebenar syarikat tersebut dan menyebutkan rancangan-rancangan yang hendak dibuat serta anggaran pendapatan dan tahunan syarikat ini mestilah disiarkan di dalam panduan rancangan tersebut dan Pengarah-Pengarah yang berkenaan adalah bertanggungjawab atas segala butir-butir yang terkandung di dalam panduan rancangan itu. Pengarah-Pengarah, Pegawai-pegawai Syarikat dan lain-lain pihak yang berkenaan boleh didenda di Mahkamah jika panduan rancangan ini mengandungi butir-butir yang palsu.

Syarikat berhad yang kecil tidak perlu mengeluarkan Prospektus. Apa yang diperlukan ialah Statement in Lieu of Prospectus yang telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat. Saham Syarikat Berhad ini juga boleh dijual-beli melalui pasaran saham (stock exchange) dengan syarat keahlian syarikat ini tidak terhad kepada mana-mana satu bangsa atau kaum. Sebelum itu Syarikat tersebut hendaklah mendaftar dirinya dengan Pasaran Saham tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu.

Organisasi Syarikat

Organisasi syarikat berhad adalah sama dengan syarikat Syarikat sendirian berhad iaitu ia mempunyai Lembaga Pengarah yang memegang teraju syarikat. Penubuhan Cara-cara menubuhkan syarikat dan bayaran penubuhan syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu mengikut modal yang dibenarkan (authorised capital).

Walaupun demikian, adalah diingatkan bahawa kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 ke atas syarikat berhad adalah lebih rumit lagi daripada yang dikenakan ke atas syarikat sendirian berhad. Salah satu daripadanya ialah syarikat berhad dikehendaki memajukan imbangan kira-kira tahunannya yang diaudit bersama-sama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Mereka yang ingin menubuhkan syarikat ini adalah dinasihatkan supaya menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad terlebih dahulu dan sesudah syarikat itu berjalan dengan baik dan perlu menambahkan modalnya

Kelebihan
 • Saham syarikat boleh dijual beli melalui Pasaran Saham.
 • Syarikat boleh mempelawa orang ramai untuk membeli saham.
 • Lebih mudah untuk mendapat pinjaman daripada Institusi-institusi Kewangan.
Kekurangan

 • Bilangan ahli atau pemegang saham yang terlalu ramai.
 • Sukar untuk mengekalkan suasana dan perhubungan yang rapat dan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan dan juga di antara pemegang saham dan pengurusan.
 • Lebih rumit untuk diuruskan dan kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 yang lebih ketat.
 • Diperlukan memfail kepada Pendaftar Syarikat penyata kewangan yang beraudit bersama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun.
 • Berbagai jenis cukai yang kena dibayar.

Sunday, March 7, 2010

Minggu 6 : Senaraikan EMPAT (4) strategi yang boleh dipilih oleh usahawan dalam memulakan sesebuah perniagaan.


ELEMEN paling penting untuk anda memulakan perniagaan sebenarnya berada pada diri anda sendiri. Ianya adalah tentang kekuatan dan kelemahan anda. Elemen ini perlu dikenalpasti dan dinilai sebagai asas dalam mencorakkan perniagaan yang hendak dimulakan.
Secara prinsip, perniagaan hendaklah dibina berasaskan kekuatan yang ada. Namun pada masa yang sama, kekuatan tersebut hendaklah dipadankan pula bertepatan dengan kelemahan anda. Contohnya; anda mungkin mempunyai modal yang besar untuk memulakan sebuah industri, tetapi anda kurang berpengetahuan dalam industri berkenaan. Oleh itu, kejayaan industri tersebut akan bergantung kepada bagaimana anda dapat memanipulasi kekuatan (kewangan) yang ada dan mengurus kelemahan (kurang pengetahuan) dengan seimbang serta menjurus kearah objektif yang hendak dicapai.
Antara perkara yang perlu dinilai secara jujur dalam mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda sebagai langkah memulakan perniagaan ialah:


1. Komitmen

Adakah anda mampu memberikan komitmen yang diperlukan dalam perniagaan nanti?
Komitmen merupakan perkara pertama yang patut difikirkan kerana ianya berkait dengan kesanggupan dan kemampuan anda untuk melaksanakan perniagaan. Komitmen boleh diukur berasaskan faktor-faktor berikut:

• Tujuan (kenapa) anda menceburi perniagaan.
• Minat anda.
• Tahap kesihatan fizikal anda.
• Kesediaan mental anda.
• Ruang masa yang anda ada di samping laibiliti sedia ada.


2. Pengetahuan & Pengalaman

Adakah anda mempunyai pengetahuan berkenaan perniagaan yang akan diceburi?
Adalah lebih baik jika menceburi perniagaan yang berasaskan bidang pendidikan / kelulusan dan pengalaman yang anda ada. Pengetahuan / kepakaran dalam sesuatu bidang khusus yang dimiliki boleh dijadikan aset yang berguna dalam menggerakkan perniagaan.
Sekiranya pengetahuan khusus anda bukan dari bidang kewangan, perlu diberi perhatian bahawa sekurang-kurangnya pengetahuan asas tentang kewangan sangat berguna dalam mengendalikan perniagaan. Seterusnya, pengetahuan dan kesedaran anda terhadap isu-isu semasa berkaitan perniagaan juga amat membantu dalam menjana pertumbuhan perniagaan.


3. Kemampuan Kewangan

Adakah anda mempunyai sumber dan mobiliti kewangan yang baik?
Kewangan adalah penggerak aktiviti perniagaan. Kewangan yang kukuh membolehkan anda melengkapkan infrastruktur dan fasiliti yang diperlukan semasa memulakan perniagaan dan juga perkembangan seterusnya. Selain daripada modal persendirian, kemudahan kewangan dari sumber-sumber lain juga perlu dikenalpasti terlebih dahulu.


4. Kualiti Peribadi

Adakah anda mempunyai kualiti peribadi seorang peniaga?
Untuk berjaya dalam perniagaan anda seharusnya cergas, dedikasi, disiplin, bermotivasi, tekun, praktikal , realistik dan seumpamanya. Lebih dari itu, dunia perniagaan menemukan anda dengan keadaan-keadaan tekanan yang memerlukan anda menghadapinya dengan sabar dan bijak membuat keputusan. Kualiti peribadi adalah aset penting yang dapat memangkin perniagaan anda ke arah kejayaan.


5. Rangkaian & Hubungan

Adakah anda mempunyai rangkaian dan hubungan perniagaan yang baik?
Perniagaan memerlukan proses interaksi. Selain secara dalaman, mempunyai rangkaian yang luas dan hubungan yang baik samaada dengan individu atau organisasi luaran merupakan satu kelebihan. Ianya akan membantu anda dari berbagai aspek sumber dan fasiliti supaya anda dapat melaksanakan aktiviti perniagaan dengan lebih sempurna.
Mengenalpasti serta menilai kekuatan dan kelemahan tersebut boleh dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain yang berpengetahuan dalam perniagaan. Proses penilaian ini bukanlah satu halangan memulakan perniagaan sekiranya banyak kelemahan ditemui. Sebaliknya, ia adalah sebagai proses persediaan untuk mengkaji apakah kelemahan yang ada akan dapat ditangani supaya tidak mendatangkan masaalah dalam perniagaan yang akan diceburi.
SEKIRANYA berkemampuan, maka langkah seterusnya dalam perancangan dan pembentukan strategi-strategi perniagaan yang berkaitan bolehlah diteruskan.


----------------------------------------------------------------------------


Memulakan sendiri perniagaan


1. Merancang Perniagaan

Perancangan yang menyeluruh adalah penting untuk memudahkan anda mengelak atau mengatasi masalah-masalah yang berkemungkinan timbul bila anda mula menjalankan perniagaan. Perancangan anda harus berkisar kepada satu kerangka asas yang merangkumi semua fasa operasi dan menyediakan jawapan kepada segala isu sebelum operasi bermula. Halaman ini menyediakan panduan bagi anda dalam merancang perniagaan anda. Anda akan melihat sepintas lalu iklim ekonomi dan persekitaran perniagaan di Malaysia serta maklumat asas yang anda perlu ketahui sebelum memulakan perniagaan.


1.1 Perniagaan di Malaysia

Perniagaan mungkin merupakan salah satu sumber rezeki yang paling mendatangkan kepuasan. Apatah lagi di sebuah negara seperti Malaysia yang rata-rata rakyatnya menikmati taraf kehidupan yang baik. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, Malaysia menawarkan pulangan menarik kepada para usahawan dan peniaga.


1.1.1 Sebelum Memulakan Perniagaan

Kerajaan Malaysia menggalakkan penyertaan segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dan telah menyediakan struktur sokongan yang berupaya membantu para usahawan – dari membantu dalam penubuhan syarikat hingga menyediakan bantuan pembiayaan, pengurusan dan pembangunan perniagaan. Banyak syarikat di Malaysia yang besar dan berjaya hari ini bermula sebagai perniagaan kecil. Oleh itu jika anda telah membuat keputusan untuk membuka perniagaan, ini mungkin merupakan permulaan kepada satu perjalanan yang penuh cabaran tetapi menyeronokkan. Sebelum anda memulakan perniagaan, ada beberapa persoalan penting yang anda perlu fikirkan, di antaranya adalah matlamat hidup anda sendiri, perancangan perniagaan dan matlamat kerjaya jangka panjang anda.
Agensi-agensi kerajaan berikut menyediakan bantuan dan panduan kepada para usahawan dan bakal usahawan:


• Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) (Bahasa Inggeris sahaja)
• Program Pembangunan Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS) oleh SMIDEC
• MSC Technopreneur Development (Bahasa Inggeris sahaja)
• Bahagian Latihan Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
• Bahagian Pembangunan Usahawan, Kementerian Kerja Raya
• Bahagian Pembangunan Usahawan MARA
• Pejabat MARA Negeri


1.2 Bentuk-bentuk perniagaan

Selepas menetapkan hala tuju dan menjalankan kajian serta perancangan berkaitan, anda mungkin mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bentuk usaha niaga yang anda bakal jalankan. Di Malaysia, sesebuah perniagaan boleh beroperasi dalam tiga bentuk iaitu:
Keempunyaan tunggal Perkongsian Syarikat


1.2.1 Keempunyaan tunggal

Keempunyaan tunggal adalah bentuk perniagaan yang paling mudah. Ia dimiliki oleh seorang pemilik, tetapi tidak semestinya dijalankan oleh anda seorang. Malah, perniagaan Keempunyaan Tunggal boleh menggaji ramai kakitangan.


Kelebihan Keempunyaan Tunggal

Sebagai pemilik tunggal, anda adalah ketua yang mempunyai kebebasan mutlak dalam membuat keputusan. Sebarang kejayaan juga biasanya amat memberikan kepuasan. Perniagaan Keempunyaan Tunggal boleh dimulakan dengan beberapa langkah yang mudah tanpa memerlukan modal yang besar. Anda tidak perlu menyediakan laporan akaun, dan segala hal-ehwal operasi perniagaan adalah urusan peribadi anda. Sebagai pemilik tunggal, anda boleh menjalin dan mengekalkan hubungan baik dengan para pelanggan tanpa terikat kepada had-had “perhubungan perniagaan”.


Keburukan Keempunyaan Tunggal

Anda memikul tanggungjawab penuh ke atas semua hutang dan risiko perniagaan. Anda memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam banyak bidang, dan mungkin perlu mendapatkan nasihat dari pakar dalam bidang-bidang lain seperti pemasaran atau sistem komputer. Dana anda mungkin terhad. Anda mungkin terpaksa bekerja lebih masa dan mungkin tidak boleh mengambil cuti. Perniagaan terpaksa ditutup jika anda meninggal dunia.


1.2.2 Perkongsian

Perniagaan secara Perkongsian adalah bila mana anda menggabungkan modal dan bekerjasama dengan sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi. Dalam usaha niaga bentuk ini, anda dan rakan kongsi anda adalah pemilik bersama yang akan berkongsi agihan keuntungan atau risiko.


Kebaikan perkongsian

Perkongsian bermakna anda berkongsi kerja dan mempunyai teman berbincang jika perniagaan melalui kesusahan atau masalah Perkongsian bermakna mempunyai sumber kewangan yang lebih Perkongsian bermakna gabungan pengetahuan, kemahiran, buah fikiran dan sumber-sumber daya yang lain.


Keburukan perkongsian

Anda bertanggungjawab ke atas hutang-hutang perniagaan sekalipun ia berpunca dari tindakan rakan kongsi anda. Dengan kewajipan tidak terhad, setiap rakan kongsi juga bertanggungjawab menggunakan sumber-sumber sendiri untuk melunaskan hutang-hutang rakan-rakan kongsinya. Potensi perkembangan perniagaan terhad Perselisihan faham dan pertikaian mungkin berlaku di kalangan rakan-rakan kongsi Perkongsian berakhir bila salah seorang daripada rakan kongsi menarik diri atau meninggal dunia.


1.2.3 Syarikat

Satu lagi bentuk perniagaan ialah dengan menubuhkan syarikat. Syarikat adalah entiti berdaftar yang ditubuhkan oleh sekurang-kurangnya dua orang, yang boleh memiliki harta, merangka kontrak perjanjian dan menggaji kakitangan. Semua syarikat di Malaysia tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965.


Kebaikan Syarikat

Ahli-ahli (pemegang saham) syarikat tidak terikat kepada pemilik syarikat. Pemegang saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan. Sekiranya perniagaan gagal, pemegang saham dilindungi oleh tata perundangan. Syarikat mempunyai potensi perkembangan yang lebih tinggi jika dibandingkan perniagaan Keempunyaan Tunggal atau Perkongsian.


Keburukan Syarikat

Proses penubuhan melibatkan tatacara perundangan yang panjang lebar dan perbelanjaan yang tinggi. Ini termasuk kos menerbitkan pelbagai laporan kewangan syarikat. Syarikat kecil mempunyai liabiliti (tanggungjawab) terhad, maka bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan mungkin tidak dapat memulihkan dana sekiranya perniagaan gagal. Dengan itu syarikat mungkin sukar untuk meminjam sebanyak yang diinginkan. Perkembangan syarikat Sendirian Berhad mungkin terhad kerana ia tidak boleh menjual saham kepada awam. Ini juga bermakna kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik syarikat.


1.3 Francais
(rujuk bahagian Perniagaan Francais dibawah bahagian entri)


1.4 Membiayai Perniagaan Anda

Untuk membantu bakal-bakal usahawan memulakan perniagaan, kerajaan menyediakan pelbagai skim dan dana kewangan. Skim-skim dan dana-dana ini, yang ditawarkan dalam bentuk geran peruntukan, pinjaman dan insentif, disediakan untuk pelbagai sektor dan perusahaan.


1.5 Undang-undang dan dasar

Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran dan ekonomi terbuka, dengan dasar-dasar pelaburan (Bahasa Inggeris) yang menarik dan pelbagai insentif bagi para pelabur.


1.6 Berurus Niaga dengan Kerajaan

Membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada agensi-agensi kerajaan merupakan salah satu aktiviti paling selamat bagi perniagaan anda. Untuk berurus niaga dengan kerajaan, sama ada sebagai pembekal atau perunding, perusahaan anda mesti berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mendaftar dengan Kementerian Kewangan disyaratkan mendaftar secara dalam talian dengan ePerolehan, kemudahan sistem perolehan elektronik yang disediakan oleh Kerajaan.


1.7 Peluang Perniagaan

Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber alam semua jadi dan sentiasa menawarkan peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai bidang. Terdapat sekurang-kurangnya 15 sektor terpilih dengan pelbagai sub-sektor termasuk sektor peruncitan beraneka barangan, serta sektor perkhidmatan yang melibatkan banyak bidang kepakaran. Seiring dengan sistem perolehan elektronik ePerolehan, satu sistem pemakluman tender yang dipanggil Tender2U juga telah dilaksanakan. Dengan kemudahan ini anda boleh mencari tender-tender yang ditawarkan menurut pilihan anda (mengikut industri, lokasi atau bidang kerja), dan memilih untuk dimaklumkan melalui SMS, faksimili, e-mel atau melalui laman web.
Anda juga boleh merisik peluang-peluang perniagaan menerusi laman web kementerian-kementerian Kerajaan Persekutuan atau Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Kerajaan, melalui kementerian-kementerian dan pelbagai agensinya, juga menganjurkan ekspo perdagangan, persidangan dan lawatan perniagaan di mana para usahawan dapat bertemu dan meninjau peluang-peluang perniagaan atau usaha sama.

Kunjungi laman web agensi-agensi berikut untuk melihat kalendar aktiviti-aktiviti tersebut:

• Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) (Bahasa Inggeris)
• Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
• Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
• Kementerian Pelancongan
• Kementerian Kerja Raya


1. 8 Pelaburan Asing

Jika anda adalah seorang warga asing yang sedang mencari peluang pelaburan, anda sedang melihat salah sebuah pasaran yang terbaik di Asia. Malah, hari ini Malaysia merupakan salah sebuah pasaran baru paling menarik di dunia. Malaysia menawarkan pelbagai kelebihan (Bahasa Inggeris) sebagai lokasi pilihan bagi pelaburan terus asing.
Agensi kerajaan utama yang menyelaraskan aktiviti penggalakan pembangunan industri di Malaysia ialah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) (Bahasa Inggeris dan Jepun). Agensi ini bertindak sebagai pusat perhubungan pertama bagi para pelabur yang berminat memulakan aktiviti pelaburan di Malaysia dalam sektor pembuatan dan sektor-sektor khidmat sokongan yang berkaitan. Pelabur-pelabur asing boleh menghubungi MIDA untuk mendapatkan bantuan bagi mengadakan kunjungan mengumpul fakta ke Malaysia.
Para pelabur boleh mengunjungi Pusat Maklumat Perniagaan MIDA di mana terdapat maklumat bercetak mengenai peluang-peluang pelaburan, perdagangan, pembiayaan dan produktiviti di sektor pembuatan dan sektor-sektor khidmat sokongan yang berkaitan. Pelabur asing di Koridor Raya Multimedia (MSC) layak menerima pelepasan cukai dan pelbagai pengecualian sebagai pertukaran kepada pemindahan teknologi kepada pembangunan ekonomi tempatan.


2. Memulakan Perniagaan

Setelah melalui proses perancangan perniagaan, kini tiba masanya anda memulakan perniagaan. Sebelum memulakan perniagaan, anda perlulah memastikan bahawa perniagaan anda itu didaftarkan di samping memastikan segala lesen dan permit berkaitan diperolehi. Anda juga perlu mengenal pasti lokasi dan tapak perniagaan yang sesuai.


2.1 Mendaftarkan perniagaan

Anda dikehendaki mendaftarkan perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia mengikut peruntukan perundangan yang digariskan iaitu Akta Syarikat 1965 (Bahasa Inggeris)


----------------------------------------------------------------------------


Jualan langsung

SEKSYEN 2 AJL 93

Bagi maksud garis panduan ini :

(a) "Jualan Langsung" ertinya jualan pintu ke pintu dan pesanan pos mengikut pengertian akta ini

(b) "Jualan Pintu ke pintu" ertinya atau perkhidmatan yang dijalankan dengan cara berikut:
Seseorang atau mana-mana yang diberikuasa olehnya:
i) pergi dari satu tempat ke satu tempat selain daripada satu tempat perniagaan yang tetap; atau
ii) membuat panggilan telefon mencari orang yang bersedia untuk membuat kontrak sebagai pembeli bagi penjualan barang atau perkhidmatan.
Orang yang mula-mula disebut itu atau mana-mana orang lain selepas itu atau kemudiannya membuat perundingan dengan bakal pembeli dengan mewujudkan kontrak itu

(c) "Jualan Pesanan Pos" ertinya jualan barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh seseorang, samada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberikuasa olehnya, denga menerima tawaran bagi kontrak jualan melalui pos.

JENIS PELAN PEMASARAN DI BAWAH PERNIAGAAN JUALAN LANGSUNG
Terdapat tiga jenis pelan pemasaran di bawah perniagaan jualan langsung seperti berikut:

BERBILANG TINGKAT (MULTI LEVEL MARKETING PLAN)

i. Syarikat akan mengambil/melantik individu sebagai ahli/pengedar untuk mengedar barangan syarikat;
ii. Ahli/pengedar yang berkenaan pula akan melantik individu lain (downline) bagi membentuk rangkaiannya menjual barangan syarikat. Proses pengambilan ahli/pengedar baru boleh diteruskan sehingga satu peringkat yang munasabah.
iii. Setiap ahli/pengedar akan mendapat komisen/ bonus / insentif daripada jualan peribadi dan jualan ahli / pengedar di bawah rangkaiannya (over-riding bonus).

SATU TINGKAT (SINGLE LEVEL MARKETING PLAN)

i. Syarikat akan melantik wakil jualan/ejen jualan dan membayar gaji/komisen/gabungan gaji dan komisen alas jumlah jualan yang dibuat; dan
ii. Wakil jualan/ejen jualan berkenaan tidak dibenarkan untuk melantik/menaja wakil jualan/ejen jualan lain.

JUALAN MELALUI PESANAN POS (MAIL ORDER)

Jualan barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh seseorang, sama ada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberi kuasa melalui pos.


----------------------------------------------------------------------------

Pakatan strategik

Pakatan strategik adalah hubungan dua organisasi atau lebih yang mempunyai perniagaan yang berbeza demi mencapai objektif keuntungan syarikat masing-masing (saling kebergantungan).


----------------------------------------------------------------------------


Perniagaan francais

Satu kaedah alternatif dalam memiliki perniagaan sendiri tanpa bermula dari bawah ialah dengan menyertai perniagaan secara francais. Francais bukanlah satu “bentuk” perniagaan, tetapi merupakan kaedah atau sistem usaha niaga di mana sesuatu perusahaan (francaisi) diberikan hak untuk menjalankan perniagaan menurut perjanjian khas dengan syarikat induk (francaisor). Oleh kerana francaisi menjalankan perniagaan di bawah nama atau cap dagang yang sudah dikenali, dan menggunakan kaedah atau konsep pemasaran yang telah terbukti, francais menjanjikan laluan yang lebih selamat bagi anda memulakan perniagaan sendiri – pada masa yang sama anda tidak berniaga bersendirian. Francais terkemuka termasuklah restoran-restoran makanan segera, rantaian hotel, kedai foto, stesen minyak, bengkel kereta dan pusat kecantikan, tetapi terdapat peluang francais dalam hampir semua bidang perniagaan di Malaysia.


----------------------------------------------------------------------------


Mengambilalih perniagaan sedia ada


MAKSUD :

• MEMBELI SESEBUAH PERNIAGAAN YANG SEDIA WUJUD DENGAN MENGAMBIL ALIH PENGURUSANNYA.

KELEBIHAN AMBIL ALIH :

• REKOD PERNIAGAAN SEDIA ADA
• PELANGGAN TETAP
• LOKASI SEDIA ADA
• MEMBANTU MENDAPATKAN PINJAMAN
• MEYAKINKAN PEMBEKAL
• PEKERJA TERLATIH DAN BERPENGALAMAN
• LEKAPAN DAN KELENGKAPAN TERSEDIA
• NILAI PERNIAGAAN YANG BERPATUTAN

KEKURANGAN AMBIL ALIH :

• MASALAH JARINGAN
• MAKLUMAT PERNIAGAAN TIDAK TELUS
• LOKASI TIDAK LAGI STRATEGIK
• LEKAPAN DAN KELENGKAPAN TIDAK SESUAI

----------------------------------------------------------------------------

Wednesday, February 10, 2010

Minggu 5 : E-Dagang


Berikan definisi & konsep E-Dagang
E-Dagang boleh dimaksudkan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi.

Melalui konsep E-Dagang ini, masa kerja dan urusniaga menjadi lebih fleksibel, boleh memiliki organisasi/pejabat maya atau hanya beroperasi di rumah, pasaran perniagaannya adalah lebih meluas iaitu serata dunia dan ia berjalan 24 jam tanpa henti.

Selain itu, kaedah pembayaran di dalam bentuk baru ini (secara atas talian) ternyata amat murah dan mudah dibandingkan dengan kaedah pembayaran yang dibuat secara konvensional dan sekaligus mengurangkan keperluan kepada pengaliran wang tunai.

(Sumber wikipedia)

Bagaimanakah E-Dagang menyediakan peluang kepada usahawan baru?
Perdagangan internet (E-dagang) dapat menyediakan peluang kepada usahawan baru kerana produk yang dijual tidak terhad mengfokus kepada produk-produk tertentu sahaja,ianya bergantung kepada kreativiti usahawan itu sendiri. Sebagai contoh barangan makan yang dihasilkan secara kecil-kecilan untuk jualan masyarakat setempat kini tidak lagi tehad kepada golongan terbabit sahaja. Dengan adanya E-dagang,produk tersebut boleh dipasarkan kepada umum dengan jaringan yang tidak terbatas (world wide). Selain itu produk-produk unik yang tidak terdapat dipasaran seperti hasil-hasil kraftangan juga boleh dijual diserata dunia dengan adanya konsep E-dagang ini.

Terangkan berkenaan LIMA(5) Model E-Dagang yang berikut:

B2B (Business-To-Business)
Urusniaga secara talian (on-line) yang dibuat di antara perniagaan dengan perniaga yang lain.
Contoh proses penempahan bahan mentah atau pun pembelian produk berskala besar antara dua atau lebih syarikat.

B2C (Business-To-Consumer)
Urusniaga secara talian dibuat di antara perniagaan dengan pelanggan.
Contoh pelanggan membuat pembelian produk di laman web tertentu (Nike, Adidas, & dll)

P2P (Peer-To-Peer Commerce System)
P2P merupakan singkatan dari Peer-to-Peer (bahasa inggeris) atau teknologi dari “hujung” ke “hujung” pertama kali di lancarkan dan diperkenalkan oleh aplikasi-aplikasi “berkongsian fail” (file sharing) seperti Napster dan KaZaA. Pada konteks ini teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berkongsi, mencari dan membuang fail dalam masa nyata.

M-Commerce (Mobile Commerce)
Aktiviti perniagaan yang terhubung melalui rangkaian telekomunikasi tanpa wayar (wireless).
Sebagai contoh pembelian nada dering menggunakan peranti elektronik ataupun pembelian perisian-perisian tertentu menggunakan peranti elektronik tanpa wayar (PDA , Smartphone, & dll)

G2G (Government to Government )
Urusniaga atas talian dibuat antara jabatan-jabatan dalam kerajaan.
Sebagai contoh urusan pemantauan sesuatu projek ataupun laporan dilakukan secara atas talian dari satu jabatan ke jabatan lain.
(cth : jabatan audit negara dengan jabatan ukur tanah)

Sunday, January 31, 2010

Minggu 4: Apakah itu tekhnousahawan?

Definisi

Keusahawanan tekno itu adalah bidang keusahawanan yang mengaplikasi dan menggunapakai teknologi di dalam pengeluaran produk, pengurusan perniagaan dan pembuatan keputusan berkaitan perniagaan

Manakala usahawan tekno pula adalah usahawan yang menggunakan teknologi di dalam perlaksanaan perniagaannya.


3 Ciri seorang teknousahawan
-

Berinovatif
-Seorang teknousahawan bersifat kreatif dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu produk untuk memenuhi kekurangan dan kehendak persekitaran. Dengan ini produk yang dihasilkan akan unik dan berkualiti.

Berdaya saing
-Seorang teknousahawan juga perlu bersifat berdaya saing, ini kerana dengan adanya persaingan sesuatu produk dapat dinaik tarafkan dan diperbaharui.

Bertanggungjawab
-Dalam hal ini,tanggungjawab boleh ditakrifkan dalam pelbagai aspek.
Sebagai contoh tanggungjawab sosial (komuniti),seorang teknousahawan akan berasa bertanggungjawab keatas kekurangan produk sesuatu komuniti atau persekitaran,maka untuk mengatasinya beliau akan berusaha menghasilkan produk untuk menutup kekurangan komuniti tersebut.Dengan ini masalah itu akan selesai disamping beroleh sedikit keuntungan daripadanya.


Faedah yang diperolehi oleh seorang usahawan dengan menyediakan rancangan perniagaan

Salah satu kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah untuk menilai sama ada peluang perniagaan yang ingin diterokai berdaya maju atau sebaliknya. Penilaian sesuatu peluang perniagaan perlu diasaskan kepada fakta dan maklumat terkini. Banyak perniagaan gagal selepas beberapa tahun dilaksanakan. Ini disebabkan oleh kegagalan pengusaha menyediakan rancangan perniagaan yang berkesan. Dalam apa jua bidang perniagaan yang ingin diceburi, penyediaan rancangan perniagaan yang lengkap merupakan langkah yang sangat penting. Seringkali dikatakan bahawa jika seseorang berhasrat untuk memulakan sebuah perniagaan tetapi gagal untuk membuat perancangan, sebenarnya dia merancang kegagalannya sendiri dalam perniagaan tersebut. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan secara bertulis atau dalam bentuk dokumen seringkali diabaikan oleh usahawan kecuali apabila diperlukan untuk memohon pembiayaan. Sebab itu dokumen ini sering dikaitkan dengan permohonan pinjaman daripada bank atau institusi kewangan. Keperluan menyediakan dokumen ini dilihat sebagai memenuhi syarat permohonan sahaja. Tanggapan ini menyebabkan kebanyakan usahawan sukar menilai kepentingan dan keperluan menyediakan sebuah rancangan perniagaan. Setelah permohonan mereka diluluskan (atau mungkin ditolak) dokumen tersebut tidak lagi dirujuk untuk melaksanakan projek yang dirancang. Besar kemungkinan ini berlaku kerana dokumen tersebut disediakan oleh pihak lain yang dibayar perkhidmatannya. Oleh yang demikian maklumat yang terkandung dalam rancangan perniagaan berkenaan tidak menggambarkan hasrat sebenar usahawan. Sebaliknya ia cenderung untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak penilai untuk meluluskan permohonan pinjaman atau pembiayaan. Rancangan perniagaan bukan sahaja penting untuk tujuan memohon pembiayaan kewangan tetapi dokumen ini juga disediakan untuk tujuan-tujuan berikut:
1. Rancangan perniagaan sebagai pelan atau peta yang diperlukan bagi mengendalikan aktiviti perniagaan. Dokumen ini membantu usahawan mengkaji semula atau mengubahsuai aktiviti dan halatuju yang telah ditetapkan semasa memulakan dan mengendalikan perniagaan.

2. Sebagai panduan untuk mengurangkan risiko kegagalan perniagaan dengan membuat nggaran dan perkiraan hasil dan kos yang terlibat dalam perniagaan yang dirancang. Oleh itu, usahawan akan mengkaji dan menilai sesebuah rancangan perniagaan (berasaskan maklumat terkini) sebelum membuat keputusan untuk memulakannya. Secara tidak langsung penyediaan
rancangan perniagaan memerlukan usahawan mengumpul maklumat terkini dalam pasaran.

3. Rancangan perniagaan juga disediakan untuk mengira jumlah modal atau wang yang diperlukan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Oleh itu, penyediaan dokumen ini dapat membantu usahawan mengenal pasti jumlah modal permulaan dan sumber pembiayaan yang diperlukan.

4. Penyediaan rancangan perniagaan membantu usahawan memahami dengan mendalam mengenai bidang perniagaan yang bakal diceburi. Usahawan perlu mengetahui setiap aspek pengurusan perniagaan seperti pemasaran, pentadbiran, operasi dan kewangan.


Kandungan Rancangan Perniagaan

Bahagian 1 : Pengenalan
Bahagian 2 : Tujuan Rancangan Perniagaan
Bahagian 3 : Latar Belakang Perniagaan
Bahagian 4 : Latar Belakang Pemilik
Bahagian 5 : Latar Belakang Projek
Bahagian 6 : Rancangan Pemasaran
Bahagian 7 : Rancangan Pengeluaran/ Operasi
Bahagian 8 : Rancangan Organisasi
Bahagian 9 : Rancangan Kewangan
Bahagian 10 : Jadual Perlaksanaan Projek
Bahagian 11 : Rumusan
*** PERHATIAN ***

Semua maklumat dalam blog ini dipetik dari sumber internet bertujuan sekadar pembelajaran semata-mata. Sebarang kesilapan ejaan adalah tidak disengajakan. Laman ini bukan bertujuan untuk meraih keuntungan. Harap Maklum.